Svenska English

Om mig

Jag är i grunden utbildad programmerare, men tidigt i min karriär fick jag ett erbjudande om att bli account manager (säljare) för ett av de större epost-marknadsförings-bolagen i Europa och jag kände mig tvungen att hoppa på det tåget. Jag fick gedigen utbildning inom epostmarknadsföring, och på ett strategiskt plan hjälpte jag stora företag i norden att bli bättre i sin kommunikation med sina kunder. Min tekniska kompetens kom mycket väl till pass i denna rollen.

Efter min tid som account manager så fortsatte jag att fördjupa mina kunskaper inom marknadsföring, bland annat som systemarkitekt  på en agentur som kommunicerar med kunder till de stora resebolagen (primärt flyg & charter). Vi byggde en prototyp som nyttjade kunddatan till att skicka super-relevant information och erbjudanden till kunderna, och då jag såg resultaten från dessa kampanjer - och kunde jämföra med tidigare erfarenheter - så visste jag att det var detta jag vill fortsätta med. Resultaten av dessa super-riktade kampanjer var mer än dubbelt så bra som de bästa kunder jag haft under min tid som account manager, och resultat jag faktiskt inte trodde var möjligt!

Efter ca 2 års anställning hos agenturen, där vi startat med ett vitt papper i en källare så lämnade jag dom i fina lokaler i Schweiz för att starta mitt egna bolag, KindbergCo (Kindberg Consulting).

Bland mina långvariga kunder finns företag som Epteca, eBay, Infront AS, CDON m.fl.

Jag har idag ca 14 års arbetslivserfarenhet, varav varit konsult i 10 år.


Jag gillar att vara en drivande och kreativ del i ett företag, antingen som en del av ett team eller helt flyga solo. Det är få tillfällen som jag känner större yrkesstolthet än då projektet man arbetat med visar upp stora resultatförbättringar för kunden.

För att läsa mer så kan ni läsa mitt CV nedan, eller besöka mig på Linked in

CV CV Peter Kindberg - PDF, English

LinkedIn Besök mig på LinkedIn

Bild Peter Kindberg

Kärnkompetens

Från början är jag en programmerare med inriktning på webbutveckling. Mitt primära fokus har alltid varit Microsofts teknologier C#.Net & MSSQL. Sedan 2010 så har jag lärt mig massor om marknadsföring mot befintliga kunder (retention marketing), och efter att ha arbetat på strategisk nivå inom epostmarknadsföring med några av Skandinaviens största företag, samt som systemarkitekt för ett idag framgångsrikt företag, så kan jag säkert säga att min kärnkunskap är en mix mellan marknadsföring mot befintliga kunder och teknik.

Då jag arbetar med både IT och marknadsföring så minskar risken för missförstånd då komplex information ska översättas mellan management, marknadsförings- och IT-team.

En snabb summering av min kärnkompetens:

  • Djup teknisk kompetens
  • Marknadsföringsstrategi mot befintliga kunder, med fokus på epost
  • Kommerciell förståelse, och kan göra avvägning mellan kvalitet och kostnad
  • Automatisering av marknadsföring, rutiner mm.
  • Dataintegrationer, datautvinning och kundprofilering
  • Brainstorming av nya funktioner och förverkligande av dessa
  • Mycket god branschkännedom inom resebranschen

Affärsområden

Med 14 års arbetslivserfarenhet i bagaget, och efter att ha arbetat som account manager och hjälpt över 50 kunder på en strategisk nivå inom epostmarknadsföring, samt arbetat som frilansande IT-konsult och arbetat med flertalet kunder i både korta och långa projekt så har jag sett hur både stora och små organisationer arbetar.

Jag har inga problem att anpassa mina lösningar till kundens behov och budget; min yrkesstolthet baseras på affärsnyttan jag bringar kunderna, dvs kvalitet i kombination med behov och kostnad. "Less is more" är ofta rätt väg att starta.

För bästa värde så bör jag placeras som en brygga mellan IT, marknadsföring och ledning, där den primära fokusen ligger på IT. Jag förstår pengar, och placerar ni mig i projekt nära dom så är jag säker på att jag kan få ert konto att växa över tid!

Lightbulb